pondělí 25. října 2021 Beáta

POLITICKÁ KORIDA: Na co se jednotlivé zastupitelské kluby zaměří v prvních týdnech funkčního období?

S novým zastupitelstvem je zpět i politická korida na Olomoucké Drbně. Jednou za čtvrnáct dní se zeptáme zastupitelských klubů na otázku týkající se fungování našeho města. Tady je první díl.

Otázka redakce

Jaká budou vaše první témata, které budete jako zastupitelský klub iniciovat k projednání a proč?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve čtvrtek 8. listopadu v 15:15, předsedové či jejich zástupci, měli čas odpovědět do středy 14. listopadu, do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Projednání rozpočtu na rok 2019 tak, aby byl nejpozději na prosincovém jednání zastupitelstva schválen, což je náš první úkol. Máme rozjeté důležité investice a bude na ně třeba najít dostatek finančních prostředků - namátkou II. a III. etapa tramvajové tratě, rekontrukce tříkdy 8. května, odpadové centrum a podobně.

Pokračovat v budování  IV. etapy PPO a v realizaci sportovně rekreační zóny na jihu města - doplnění prostoru Holického lesa  o in-line okruh, dětské hřiště, workout hřiště, další herní prvky a parkoviště.

Schválení změny č.II ÚP Olomouce, nebo vydání územního opatření o stavební uzávěře v ploše označené dle ÚPO 03/056P.

Současně chceme rozhýbat problematiku dostupného bydlení a akcentovat moderní řešení v oblasti IT a smart city.

Viktor Tichák (Piráti a Starostové)

Jedno téma už jsme k projednání iniciovali, a to jsou změny Jednacího řádu Zastupitelstva města Olomouce vstříc digitalizaci a transparenci vůči veřejnosti. Chtěli bychom mimo jiné zavést zveřejňování záznamů ze schůzí, aby si lidé mohli průběh zastupitelstva pustit po práci doma a přeskočit body, které pro ně třeba nejsou důležité, nebo např. pevný čas pro dotazy veřejnosti, aby lidé věděli, kdy mají přijít, když chtějí položit otázku. Teď o tom jedná pracovní skupina složená ze zástupců všech stran.

Mezi další naše témata patří projednání rezonujícího tématu stavby protipovodňových opatření v oblasti Nábřeží a v blízkém okolí. Na dotazy občanů by měla Rada města Olomouce vždy veřejně odpovídat, což se doposud nedělo. Dále panuje širší konsensus na tématu nové internetové encyklopedie města Olomouce, kterou jsme prezentovali v našem volebním programu. Chtěli bychom vytvořit co nejširší platformu odborníků, sami máme několik v našich řadách.

Jako poslední uvedu příklad rozpočtových reforem, které se ještě nepodaří prosadit do rozpočtu 2019, který je již nachystán. Na větší změny, jakým je vylepšení rozklikávacího rozpočtu, zavedení participativního rozpočtu, zvýšení financí a kompetencí Komisí městských částí, bude třeba mnoho politické práce. Jdeme se do toho pustit!

Stanislav Flek (hnutí spOLečně)

Naše hlavní kolbiště je rada a koaliční jednání. Tam budeme svádět a svádíme argumentační střety. Ale rozhodně musím říci, že vše se zatím děje ve velmi konstruktivním duchu a s výstupy z rady jsme zatím spokojeni. V současnosti se intenzivně věnujeme rozpočtu na příští rok a rozhodně to není jednoduché. Co se zastupitelstva týče, tak tam na příštím zastupitelstvu symbolicky předám všem zastupitelům podpisové archy a petici Stromy na Horní náměstí. Ta petice není jen o stromech na Horní náměstí, ale je o stromech a zeleni ve městě vůbec.

Chci docílit toho, aby se mezi zastupiteli změnila atmosféra. Aby zelená infrastruktura města nebyla jen předvolební téma a v době mezi volbami téma okrajové, ale aby se začaly dít konkrétní činy.  Zeleň, její stav a rozvoj, není také téma na jedno volební období. Je důležité, aby tuto oblast podporovala i opozice, protože je v zájmu města a občanů, aby zde v oblasti zeleně, a nejen tam, byla zajištěna kontinuita

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Červnové zastupitelstvo nepřijalo předkládanou změnu územního plánu města, která měla zaplnit bílé místo na území města z hlediska výškové regulace v lokalitě nákupní Galerie Šantovka, v ochranném pásmu městské památkové rezervace. Dosti obsažný materiál, který jednak vypořádával námitky privátních subjektů a následně stanovoval výškovou regulaci území projednanou s Národním památkovým ústavem a Ministerstvem kultury, zastupitelé sice neschválili, ale ani navzdory předpokladu stavebního záko na před kládané změně nic nevytkli. Tím se materiál dostal legislativně tak trochu do patové situace. Chceme iniciovat jeho opětovné předložení a věříme tomu, že nové zastupitelstvo, složené ze 72 % ze stran, které se nepodílely na minulé vládnoucí koalici, jež změnu odmítla, bude ve svém rozhodování konstruktivnější a zodpovědnější a bude postupovat důsledněji ve smyslu stavebního zákona.

S novým vedením radnice obnovíme jednání o naplnění cílů petice “Zachovejme tradiční silnici na Sv. Kopeček”, kterou podepsalo dosud 2250 občanů. Zachování tradičního spojení Chválkovic a Samotišek považujeme za důležité jak z hlediska kulturně historického, tak z pohledu fungování města a jeho částí.

Již jsme iniciovali debatu o efektivitě a přínosu práce odborných komisí rady a komisí městských částí pro vlastní rozhodovací praxi radnice. Koalici navrhujeme půlleté hodnotící období, které bude zakončeno i debatou o racionálnějším stanovení odměn za práci v komisích. Současný systém odměňování vychází většinou z pocitového subjektivního hodnocení, a to nepovažujeme za věcně korektní vůči těm, kteří věnují veřejné práci svoje nadšení, víru a volný čas. Do jednacího řádu zastupitelstva ch ceme pro sadit povinnost města archivovat videozáznamy z veřejných zasedání a také chceme pro veřejnost ukotvit na každém zasedání pevnou diskusní dobu pro dotazy na radní či zastupitele - např. od 14,30 do 15,30 hod., kdy většina občanů již není omezována hlavní denní pracovní dobou.

Jan Holpuch (ODS)

Naše první kroky přirozeně souvisejí s resorty, které nám na základě koaliční smlouvy připadly. Jsou jimi především městské investice, doprava, sport a cestovní ruch.

Těsně před Vánoci má městské zastupitelstvo schvalovat rozpočet na příští rok. Přirozeně usilujeme o to, abychom naše priority, jako jsou třeba nová parkovací místa na sídlištích, měli z čeho zaplatit a mohli se pustit do jejich realizace.

A tak znovu a znovu procházíme existující návrh rozpočtu, který připravila ještě minulá rada, a snažíme se v provozních výdajích najít rezervy, které bychom mohly na tolik potřebné investice použít. Takže zkrátka počítáme, škrtáme a znovu počítáme, a tak pořád dokola 

 

 

 

Miloslav Tichý (ANO 2011)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

Jiří Zíma (KSČM)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

Filip Žáček (ČSSD)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

Autoři | Foto olomouc.eu, Blanka Martinovská

Štítky politická korida, politika, zastupitelstvo

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.