středa 22. ledna 2020 Slavomír

POLITICKÁ KORIDA: Jak zastupitelé hodnotí propagaci města směrem k turistům? Co návštěvníkům doporučují?

Turistická sezóna tohoto roku klepe na dveře, v sobotu 6. dubna se ve městě koná několik akcí k jejímu zahájení. Jak jednotlivé zastupitelské kluby hodnotí prezentaci města směrem k turistům? Která místa by samotní zastupitelé doporučili?

Otázka redakce

Olomouc lze jistě považovat za atraktivní turistický cíl. Jaké místo konkrétně byste k návštěvě turistovi doporučil? Jakými kroky by vedení města mělo pracovat na dalším rozvoji turistického ruchu?
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem v pátek 29. března ve 14:30, předsedové či jejich zástupci měli čas odpovědět do středy 3. dubna do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Svatopluk Binder (ANO 2011)

Královské hlavní město Olomouc je cílem mnoha turistů přicházejících ze všech koutů naší republiky, ale i ze zahraničí. Bezesporu má co nabídnout. Mezi hlavní lákadla patří historické jádro, které je městskou památkovou rezervací. Zde turista má možnost navštívit radnici s výšlapem na radniční věž, ze které má krásný výhled na všechny významné olomoucké pamětihodnosti. Vedle radnice se tyčí monumentální sloup Nejsvětější trojice, který je zařazen mezi památky UNESCO. Velkým lákadlem je také katedrála svatého Václava s její přes více než sto metrů vysokou věží, druhou nejvyšší v ČR. 

Další významnou atrakcí je tzv. Terezská brána, která je pozůstatkem z dob, kdy celá Olomouc byla  pevností obehnanou hradbami a její okolí bylo střeženo četnými  forty, z nichž některé jsou dodnes přístupné. Na své  si tedy přijdou nejen po klasických památkách dychtící turisté, ale i návštěvníci se zájmem o vojenskou historii. 

Pro rodiny s dětmi je v Olomouci připraveno také bohaté vyžití. Návštěva místní Zoo schované v lese či akvaparku přijde vhod zejména v horkých letních měsících.  Aktivní turisté mají možnost využít služeb vyhlídkových plaveb po řece Moravě či Mlýnském potoce anebo poznat Olomouc během komentované jízdy na kole. 

Olomouc díky  své  historické  významnosti má možnost turistovi nabídnout nepřeberné množství památek i jiných forem volnočasových aktivit, nejen ve městě samotném, ale i v blízkém okolí.  Jedním z faktorů, který může přispět k rozvoji turismu v Olomouci, je zvýšení kvality místního městského kempu. Dnešní turisté vyznávají aktivní styl turistiky a kvalitní kemp umožňuje vyjít vstříc jejich nárokům, zejména rodinám s dětmi. 

Palčivým problémem je také výskyt bezdomovců okolo hlavního nádraží a v samotném centru. Je třeba více využívat služeb městské policie k eliminaci nežádoucích projevů plynoucích ze zvýšeného počtu bezdomovců v těchto lokalitách, ve kterých se pohybuje většina turistů. 

Dalším námětem do diskuse na téma zatraktivnění Olomouce jakožto turistické destinace je zlepšení parkování  ve městě. Je třeba zvýšit povědomí o možnosti parkovacího domu v ulici Koželužská, které, navzdory své výhodné lokaci, je nedostatečně využíváno.

Jiří Zíma (KSČM)

Olomouc je historickou perlou Moravy. Samozřejmě bych doporučil turistům sloup Nejsvětější Trojice, který je dominantou středu města. Je na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO. Ke shlédnutí stojí i soubor šesti olomouckých barokních kašen, které nesou výzdobu čerpající z antické mytologie - Herkulova, Caesarova, Jupiterova, Tritonů, Merkurova, Neptunova a v neposlední řadě novodobá Arionova. Každý návštěvník Olomouce si má z čeho vybrat, neboť patříme k druhé největší památkové rezervaci v ČR. Turisté, buďte vítáni v našem městě.

Turistický ruch se postupně stává významným hospodářským odvětvím .Město by mělo vlastními silami podporovat turistický ruch. Z toho plynou našim podnikatelům vyšší tržby, které se projeví vyššími daňovými příjmy města. Musíme mít nadprůměrnou úroveň podnikatelské aktivity v odvětví pohostinství a ubytování a to je klíč k úspěšnému rozvoji turistického ruchu v našem městě. Kromě pozitivních ekonomických efektů jsou i negativní dopady – musíme nastavit určité limity, aby se nestalo z našeho města to, co by obtěžovalo či omezovalo naše občany. 

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Olomouc je navštěvována mnohem méně než jiná historická města v Česku, a když už k nám turisté dorazí, zdrží se dle statistik většinou jen do druhého dne. Už proto je v zájmu města, občanů i provozovatelů služeb, aby návštěvníci toužili spatřit více než jedno místo a zažili více než jednu atrakci. Např. rodina s dětmi z Brna, Prahy, Vídně, Krakova či Drážďan by mohla během prodlouženého víkendu začít v pátek okruhem kolem centra města s návštěvou kostelů, muzeí, parků, fortů a univerzity, v sobotu si udělat výlet do Litovelského Pomoraví s posezením v některém minipivovaru a v ned ěli nav štívit ZOO. Jiný itinerář bude mít samozřejmě podnikatel či investor, který přijel do města za byznysem, jiný zájezd seniorů a jiný třeba klub amatérských cyklistů. Těm všem musí dát Olomouc o svých četných přednostech vědět, ale to stále dostatečně nedělá.

Olomouc silně pokulhává v propagaci a nevěnuje se výstavbě potřebné infrastruktury. Je třeba začít efektivně využívat obrovskou sílu médií, internetu a sociálních sítí. Zatím je město navzdory svým přednostem (historie, architektura, kultura, sport, příroda, gastronomie, investiční příležitosti etc.) v médiích mimo region takřka neviditelné. Je třeba připravit mediální a marketingový koncept, začít co nejdříve zásobovat média atraktivně zpracovanými materiály o krásách města, pracovat lépe s Facebookem, točit a vkládat promo videa, vlogy a další obrazový materiál na YouTube a Instagram ap od. Je t řeba vozit do Olomouce novináře z celé země i sousedních států na press tripy. Zároveň je třeba pečovat o krásu historického jádra. Vyasfaltované ulice od Wurmovy po náměstí Republiky potřebují rekonstrukci, autentickému dojmu z obdivované památkové rezervace by uškodil další novodobý věžák. Pomohou i relativní drobnosti, tedy související infrastruktura. Za všechny jmenujme například chybějící parkovací kapacity pro zájezdové autobusy na Předhradí pod Dómem nebo neviditelná WC v centru města.

Markéta Záleská (ODS)

Já bych to rozčlenila. Každého zajímá něco jiného. Klasickému turistovi samozřejmě doporučíme historické centrum a nejvýznamnější památky. Zároveň je ale důležité, aby dostal informaci o různých možnostech poznání města. Někdo si vystačí s audioprůvodcem, druhý zas může zvolit některou ze zajímavých tematických prohlídek s výkladem.  V poslední době je velký zájem o vojenské památky a těch máme z někdejší Císařsko- královské pevnosti dochovaných několik. Pro rodiny s dětmi je to jasná volba, Pevnost poznání v Korunní pevnůstce. A ti, co přijedou cíleně za uměním, by měli rozhodně navštívit Arcidiecézní muzeum. Osobně bych každého pobízela, aby tu zůstal alespoň na dva dny a mohl toho vidět co nejvíc, no a večer si v klidu někde posedět nebo si vybrat z pestrého programu kulturních produkcí.

K druhé otázce, přístupů a cest je mnoho. Uvedu to, co považuji za zásadní. Zatraktivňování kulturního dědictví, oživování dalších památek a památných míst, připomínání významných osobností a událostí, spojených s Olomoucí, pořádání širšího spektra akcí, které budou mít renomé i v zahraničí. Více se propojit  s českými městy, která jsou v UNESCO. V rámci společných projektů pak více cílit i do světa. A jak na to? Pořád být v obraze, čili musíme sledovat aktuální trendy v cestovním ruchu a přicházet s novinkami a moderními formáty turistické propagace.

Viktor Tichák (Piráti a Starostové)

V Olomouci existují místa, která doporučení nepotřebují, protože je najdeme na každé pohlednici a v každém průvodci. Olomouc je městem procházek. Každý zahraniční host, který zde strávil pár dní, byl fascinován Bezručovými sady, parkem pod dómem, procházkou po nábřeží Moravy směrem ke Klášternímu Hradisku. Přírodní tvář města pak doplní Arcidiecézní muzeum, Konvikt, Podkova či letní kino. V létě bych svého hosta zavedl na středeční nebo sobotní ranní trh. Vyjma historických památek nabízí Olomouc také jedinečná místa pro společenské vyžití - např. tzv. Masné krámy či třeba piknik při západu slunce na Svatém Kopečku. Další možností je cyklovýlet do krásného Litovelského Pomoraví.

Především městu nefunguje propagace. Peníze jsou směřovány úplně jinam, než by měly. Je třeba být vstřícnější k zahraničním turistům - např. přidat trochu angličtiny, alespoň na turistické směrovky. Jako první bych modernizoval webové stránky: srovnejme např. www.tourism.olomouc.eu s www.visitberlin.de. Na první pohled velký vizuální rozdíl. Dále je třeba silně zapracovat na propagaci na sociálních sítích.

Jistě by se dalo lépe pracovat s kalendářem. Olomouc jako univerzitní město žije dvojím životem - studentské město, plné života a univerzitních akcí, kterých je tolik, že se mnohdy kříží. Tyto akce zaujmou olomouckou veřejnost, ale přilákají také turisty. Druhá tvář města - město spící mezi semestry - je čas, s kterým univerzita moc nepomůže. Na ten by se měla pozornost představitelů města zaměřit. Turista v létě často nemá důvod v Olomouci zůstávat déle než den dva. Oživení spícího města by navíc jistě přivítali i místní živnostníci.

Yvona Kubjátová (ČSSD)

Olomouc je starobylé i moderní město, které nabízí přehršel zážitků pro všechny návštěvníky.

Městská památková rezervace Olomouc je druhou největší v ČR a nejlépe dochovaným urbanistickým celkem na Moravě. Ve městě jsou k vidění zbytky středověkých opevnění, nádherné barokní paláce, mnoho krásných sakrálních staveb (Chrám sv. Mořice je národní kulturní památkou, katedrála sv. Václava má nejvyšší věž na Moravě). Další národní kulturní památkou je Klášterní Hradisko. Skvostem je také radnice s orlojem, který je zvláštní novodobou výzdobou od Svolinského v socialistickém realismu. Za prohlídku stojí i olomoucké kašny, Sloup nejsvětější trojice od roku 2000 na seznamu UNESCO, a mnoho další barokních staveb.

Olomouc je zajímavá i v oblasti kultury a vzdělání. Moravské divadlo v Olomouci se svou operní, operetní, muzikálovou, baletní i činoherní scénou nabízí skvělé inscenace s výbornými herci. Ve stejně budově je koncertní sál Moravské filharmonie, která patří k předním symfonickým orchestrům nejen v ČR. Kromě toho lze v Olomouci navštívit několik menších komorních scén. V nepříznivém počasí je možno navštívit několik olomouckých muzeí (Vlastivědné muzeum, Arcidiecézní, Muzeum moderního umění, Veterán muzeum atd.). Olomouc žije i v noci hlavně díky studentům Palackého univerzity – druhé nejstarší univerzity u nás. Zajímavá je i návštěva Pevnosti poznání, zoologické zahrady, olomouckých parků.

I zájemci o sport budou uspokojeni: fotbalový stadion Sigmy, zimní stadion Kohoutů, tenisové kurty, plavecký areál, Akvapark, dostihová dráha, nedaleko města i golfové hřiště. 

Olomouc je moderní město se zajímavou moderní architekturou, která také stojí za vidění.

Je škoda, že většina návštěvníků stráví v Olomouci jen pár hodin, přesto že Olomouc disponuje řadou hezkých hotelů. Je třeba zlepšit i propagaci olomouckého okolí, které je velmi zajímavé a prodloužil by se tak jejich pobyt. Jak ve městě, tak i jeho okolí je řada zajímavostí, které nelze pěšky obejít a stálo by za úvahu se zabývat otázkou okružních jízd s průvodcem pro individuální turisty.

Stanislav Flek (hnutí spOLečně)

Vždy samozřejmě záleží na tom, zda jde o turistu tuzemského nebo zahraničního, zda přijel na jeden večer nebo na víkend, zda má děti, nebo zda chce spíš zábavu po barech. Ale všem bych doporučil zajít si někam na Tabulový vrch a podívat se na historické olomoucké panorama dřív, než ho zničí ambiciozní moderní stavby.

Statistiky říkají, že počet návštěvníků v Olomouci vzrůstá. Ale je tu spousta věcí ke zlepšení a zlepšování. Musí se aktualizovat a propracovat webová prezentace turismu, aktualizovat cizojazyčné verze, město se musí lépe zviditelnit na sociálních sítích. A nemusí jít jen o drahé reklamní kampaně, město má dluh ve spoustě infrastrukturních drobností. Pro návštěvníka, a nemusí to být cizinec, je problém vyznat se v systému parkování. Je nutné rozšířit možnost platby kartou, definovat možnosti pro dlouhodobé parkování, vytvořit sběrná parkoviště. A by bylo vhodné zásadně omezit provoz aut v samotném centru města, aby nám někdo ty turisty brzy nepřejel. V parcích chybí zázemí, na ulicích nejsou lavičky, ačkoliv doporučujeme turistům procházky po historickém centru, které mohou být pro mnohé únavné. Historické město je navíc velmi bariérové, v některých částech jen těžce průchozí pro kočárky, hendikepované návštěvníky…

To vše by pozvedlo celkový dojem, který je strašně důležitý. Turisté dnes nereagují na logo Olomouce vyvěšené na plotu na tenisovém turnaji v Prostějově, ale na vzájemné pocity a doporučení na sociálních sítích a internetu. Koneckonců celý koncept je postaven na heslu genius loci, tak abychom to heslo byli schopní naplnit.

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

Foto pixabay.com

Štítky politická korida, politika, zastupitelstvo, turismus

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.