neděle 29. března 2020 Taťána

POLITICKÁ KORIDA: Jak vidí budoucí podobu ulice 8. května olomoučtí zastupitelé?

V aktuální politické koridě jsme se ptali jednotlivých zastupitelských klubů, jak vidí budoucí podobu ulice 8. května v centru Olomouce. Tady jsou jejich odpovědi.

Otázka redakce

V posledních dnech je velmi aktuální budoucí podoba ulice 8. května. Jaký máte názor na stávající projekt? Jste pro, aby byla ulice do budoucna více pro pěší, nebo se přikláníte k záměru zúžit chodníky, aby tak vznikla parkovací místa?​
Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem ve středu 14. srpna v 16:00, předsedové či jejich zástupci měli čas odpovědět do středy 21. srpna do 12:00. 

Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Zejména je třeba si říci o jakém projektu se chceme bavit. Začít nyní zpracovávat zcela nové zadání, zcela nový projekt tzv. od nuly, už bohužel možné není, proto věnujeme úsilí úpravám původního projektu. Tento projekt, zpracovaný Stavoprojektem, nebyl dobrý, byl zastaralý a Komisí architektury byl připomínkovaný již dříve. Poté co Stavoprojekt vloni odstoupil od smlouvy, tak se s novým projektantem snažíme o vylepšení původního projektu. Nyní máme na stole projekt přepracovaný dle připomínek Komise architektury, tedy stávající projekt, který byl předložen radě města k odsouhlasení a rada tuto podobu schválila. 

Pro zúžení chodníků nejsem a nikdy jsem nebyl. Ulice v centru by měly sloužit především pro pěší. Ano, původní projekt opravdu upřednostňoval statickou dopravu a na několika místech chodníky oproti stávajícímu stavu zúžoval (na jednom místě až na 1,65 m), ale takové bylo tehdy, před více jak deseti lety zadání. Je třeba si připomenout i to, že mnohá, velice těsná místa (1,2 m, ale i méně), naopak rozšiřuje. 

Se zúžením na úkor parkování jsme v komisi architektury nesouhlasili a pokud je mi známo, tak s touto podobou nebyla spokojena ani většina stávající rady města. Proto se na úpravě dokumentace pracovalo, proběhlo několik výrobních výborů a projekt byl přepracován do aktuální podoby, kdy je většina chodníků širší jak dnešní stávající stav. Mohou zde tedy vznikat třeba předzahrádky apod., ale jsou tu i parkovací místa podobně jako v Pekařské ulici, která přímo navazuje na ulici 8.května.

Václav Kryl (ANO 2011)

Vzhledem k tomu, že jsem členem komise pro architekturu, měl jsem možnost se s projektem důkladně seznámit. Komise pro architekturu se projektu věnovala na dvou jednáních za přítomnosti zástupce nového projektanta a vydala s jednomyslným souhlasem celé komise doporučení na úpravu projektu, který poté předložila radě města k projednání. Ta rozhodla podle mě správně. Vypustila některá parkovací stání, ale zároveň ulici ponechala všem – pěším, tramvajím i zásobováním obchodů.

Já sám nejraději do centra chodím pěšky, ale nemyslím si, že by ulice měla být pouze pro pěší. Pokud chceme, aby centrum města „žilo“ je třeba pamatovat i na místa pro krátkodobé zastavení aut formou zálivů, která slouží pro zásobování kaváren, restaurací a obchodů. Ani po technické stránce ulice neumožňuje jen pěší zónu s kolejištěm pro tramvaje (ulice je úzká a problematický je i odvod dešťových vod).

Jiří Zima (KSČM)

Potíže s parkováním nelze řešit na úkor chodců. Už proto ne, že nejen zákazové značky omezují stání automobilů v ulicích. Takže jednoznačně pěší. A to nejen proto, že je to v historických centrech měst celoevropský trend. Centrum města neoživují auta, ale chodci. A ve výsledku je větší pohyb chodců v ulicích výhodnější i pro obchodníky. Parkovat lze bez potíží v ul. Legionářská, kde je dostatečně velké parkoviště, navíc je od ul. 8. května vzdálené doslova jen pár kroků. Samořejmě si nemyslím, že je úmyslem vedení magistrátu rozšířit počet placených parkovacích míst, každopádně rozšířit je v této ulici je jednoznačně krok špatným směrem. Připadá mi totiž nelogické, že režim provozu ulic Denisova a Pekařská nepokračuje ve stejném duchu i v navazující ulici 8. května. Pokud se podaří prosadit stejný režim i pro tuto ulici, vznikne pro chodce souvislý pás s bezpečným a pohodlným přístupem do historického centra. 

Dále bych vedení magistrátu vytknul, že nevyvinuli větší úsilí – pokud vůbec nějaké vyvíjeli, při jednání s vlastníky domů o zachování stávajícího zavěšení tramvajových trolejí na domech a přistoupili k řešení zavěšení na volně stojících sloupech. Což je zase jisté omezení volného průchodu ulicí. 

Lukáš Blažek (hnutí spOLečně)

Vycházíme z reálného stavu, že rekonstrukci ulice 8. května je nezbytně nutné provést. Tramvajová trať je v kritickém havarijním stavu. S opravou  kolejí a pod nimi položenou kanalizací souvisí i silnice, chodníky, stožáry a drobné detaily. Ulice se nachází v historickém jádru, v samém centru Olomouce. Pro hnutí spOlečně je zásadní, aby nová podoba ulice 8. května byla přívětivá. To znamená omezený průjezd aut, snížení počtu parkovacích stání a komfortní pohyb pěších. Zároveň je však třeba zachovat obslužnost zdejších provozoven. Preferujeme provedení ze žulových kostek a kvalitních kamenických prvků.

Projekt je v řešení již přes deset let, nyní je před dokončením. Evropský trend režimu pěší zóny s průjezdem tramvaje a vyhrazenými stáními realizován bohužel není, byť bychom o to stáli. Je navržena určitá obdoba stávajícího stavu. Začátkem září budou řešeny s projektantem detaily téměř hotového projektu, kde bude maximální snaha zachránit, co se dá.. V úzkém koridoru ulice je potřeba, aby chodníky byly co nejširší a rozdíl zvýšeného chodníku minimální. Výsledný dojem bude bohužel podobný ulici 1. máje, která rekonstrukcí prošla nedávno. Je to podoba ulice bez ambice na kvalitu, řešení opět spíše dopravní než architektonické. Hnutí spOlečně vnímá nastalou situaci jako poněkud nešťastné dohánění rozjetého vlaku. Jsme názoru, že u takto významných staveb je nutná přítomnost architekta. Rovněž by měly vznikat tyto projekty na základě architektonické soutěže, o neustále dokola omílaném problému s absencí městského architekt nemluvě.

Jan Holpuch (ODS)

Rozhodně nepatřím mezi fanatické bojovníky proti automobilové dopravě. Netajím se kritickým pohledem na záměry týkající se bezhlavého zákazu parkování na Náměstí Republiky nebo protažení pěší zóny až k Žižkově náměstí. Myslím, že tyhle kroky ve svém důsledku poškodí poskytovatele služeb v centru a povedou k jeho dalšímu vylidnění.

Na druhou stranu, ulice 8. května je součástí nejužšího městského jádra a nevidím důvod, proč by se zrovna zde měl režim vjezdu a parkování rozvolňovat. Sem by, podobně jako na Horní náměstí, měla auta zajíždět opravdu jenom výjimečně. 

Proto jsem na posledním jednání městské rady podpořil významnou redukci parkovacích míst, které stávající projekt „kdovíproč“ nově navrhoval. 

Jestli to povede k tomu, že zrovna zde vznikne tepající společenské centrum plné zahrádek a skotačících dětí, jak se domnívají kolegové z opozice, o tom mám jisté pochybnosti. Rád se ale nechám příjemně překvapit :)

Jakub Knápek (Piráti a Starostové)

Stávající podoba projektu nás zvedla ze židle – a to doslova. Vyrazili jsme do centra, vzali křídový sprej a přímo na ulici 8. května jsme vyznačili zúžení chodníků a nová parkovací místa, na které jsme zaparkovali pár aut. Jak známo, jeden obrázek vydá za tisíc slov, a proto jsme celou akci natočili na video a umístili na náš Facebook. Příspěvek měl mimořádný ohlas – téměř 40 tisíc shlédnutí, přes 400 sdílení a veskrze pozitivní reakce. Vedení města však bylo jiného názoru. Pan primátor Žbánek naši akci označil za vandalismus a na odstranění křídových čar si pozval známého čističe z Prahy. O tom, co je to vandalismus, však můžeme polemizovat: „Vandalismus je podle nás umístění parkovacích míst v památkové rezervaci a omezení pohybu chodců v místě, které by pěší zóna oživila. Parkovací místa, které pan primátor preferuje, bohužel nesmyje ani déšť ani firma pana Miloslava Černého.“, dodává předseda koaličního klubu Piráti a Starostové Viktor Tichák.

Projekt pěší zóny ostatně podporuje i PUMMO (Plán udržitelné městské mobility Olomouc), strategický dokument schválený Radou města Olomouce. V něm se, mimo jiné, píše i o tom, že ulice v centru města se mají zklidnit a má se omezit vjezd automobilů. Praktické důsledky? Pěší zóna je pro ulici 8. května ideálním řešením, a to i z hlediska ekonomiky. Je prokázáno, že zklidněním ulice v centru města dojde k vyšší atraktivitě bydlení i komerčních prostor. Marek Zelenka, náš koaliční zastupitel za STAN, vysvětluje: ”V Londýně si spočítali, že každá libra investovaná do cyklo/pěších prostor se vrátí třináctkrát. Místním podnikům se totiž o 30 procent zvedají tržby, protože lidé nechají v centru víc peněz, pokud do něj přijdou po svých a ne autem. Drtivá většina podnikatelů v se v Londýně shoduje na tom, že úprava ulice pro pěší jim přináší víc zákazníků. S vědomím obrovského městského dluhu bychom měli investovat do veřejného prostoru opravdu s rozmyslem“.

Naše aktivita měla pozitivní ohlasy na sociálních sítích. Následující novinové články a reportáž TV Prima způsobily, že Rada města Olomouce projednala a schválila změny v projektové dokumentaci na rekonstrukci ulice 8. května v centru města. Máme však vážnou obavu, že nynější aktivita rady je jen divadelní hra na zklidnění opozice a že k žádným velkým změnám nedojde.

Pavel Grasse (ProOlomouc)

ProOlomouc dlouhodobě prosazuje názor, aby ulice 8. května byla rekonstruována jako pěší zóna, tedy v duchu již provedené rekonstrukce ulice Pekařské a Denisovy. Evropský trend ve vývoji měst potvrzuje oprávněnost tohoto názoru. Již dostatečně byla pro životní styl dnešní doby potvrzena správnost pojetí centrálních ulic měst jako pěších zón, kde nemá hlavní roli automobil ať již jedoucí nebo parkující, ale člověk, využívající nabízené služby nejen komerční a správní, ale i volnočasové, relaxační i edukativní. Kontinuálně parkující a projíždějící auta nejen že znemožňují přehlednost veřejného prostoru, ale i bezpečno st a poh yb pěších i cyklistů. Ti pak přirozeně vyhledávají ulice klidnější a druhotně tak umrtvují komerční potenciál centrálních ulic. Dvouúrovňové řešení vozovky a chodníků velmi znesnadňuje volný pohyb pěších od obchodu k obchodu. Ve zúžených místech jsou chodníky nebezpečné pro děti, starší občany, i pěší s kočárky.

Se stávajícím projektem rekonstrukce ProOlomouc dlouhodobě nesouhlasí a kontinuálně jej připomínkuje konkrétními podněty již 5 let. Jak minulé vedení radnice, tak současné ale s projektem nic zásadně neudělalo. Vypustit na poslední chvíli pár podélných parkovacích míst na podnět komise architektury, aby vůbec vznikla nějaká místa pro přecházení pěších, nic neřeší. Město za tu dobu ani neprověřilo, jak by ulice vypadala jako pěší zóna s bezúrovňovým řešením. Jen tvrdí spolu s projektantem, že to nejde, a hlavně, že už na to není čas. Ale Pekařská a Denisova šla...i když se tam nepodařilo udělat jeden prostor jak pro pěší tak i dopravní obsluhu. Možn&aa cute; právě proto je pro některé toto poloviční řešení diskutabilní.

A parkovací místa, ta je jistě možné řešit v centrální části města i jiným způsobem, než extenzivním zabíráním úzkých ulic. I leckterá menší zahraniční města než je Olomouc mají v centrálních zónách parkovací domy.

Připravený projekt je nešťastný, je to další promarněná příležitost, stejně jako již nedávno realizovaná třída 1. Máje.

Jitka Weiermüllerová (ČSSD)

 

 

 

 

 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

 

 

 

 

Štítky politická korida, 8.května, ulice, projekt, změna, chodci, Olomouc, doprava

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.