sobota 22. února 2020 Petr

POLITICKÁ KORIDA: Souhlasí zastupitelé se zrušením tradičních sběrových sobot?

V Olomouci končí tradiční sběrové soboty. Na zatupitelstvo se odhlasovalo jejich zrušení s tím, že jsou moc drahé a Olomouc má hned dva sběrové dvory. Je to podle jednotlivých zastupitelských klubů dobrý krok? Zeptali jsme se jejich zástupců.

Otázka redakce

V Olomouci končí tradiční sběrové soboty. Považujete tento krok za správný? Myslíte si, že se tímto zvyšuje riziko černých skládek?​

Otázka byla položena předsedovi zastupitelského klubu e-mailem v pátek 17. ledna ve 16:00, předsedové či jejich zástupci měli čas odpovědět do středy 22. ledna do 12:00. Odpovědi zastupitelů jsou řazeny podle času doručení do redakce:

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

O úplném zrušení sběrových sobot se sice v posledních týdnech hovoří, ale jde z velké části o nedorozumění a informační šum. O takovém nesmyslu vedení města nikdy nerozhodlo. Pravda je, že organizace sběrových sobot byla doposud příšerně drahá a nikdo se tím v minulých letech moc nezabýval, což jsme kritizovali. Pokud si ale teď někdo chtěl zjednodušit život tím, že místo hledání efektivnějšího způsobu sběru velkého odpadu radši definitivně odpíská sběrové soboty, tak ho pošlu s dvoukolákem uklidit ten starý gauč v Holickém lese, co tam na konci roku někdo dovezl. 

V rámci akce Ukliďme Česko se po městě rozmisťují spousty kontejnerů a v některých přitom skončí jen pár pytlů. Už vloni jsem proto kritizoval úředníky, proč tyto dvě akce nespojí do jednoho termínu. Na druhou stranu, město platí miliony za úklid velkého odpadu, který někteří bezohledně skládají ke kontejnerům u domů v průběhu celého roku. Tam gauče, skříně nebo televize určitě nepatří. Efektivnější svoz odpadu máme v programu na vedení města koncem ledna a úplné zrušení sběru zejména v příměstských čtvrtích určitě nepřipouštím.

Jiří Zima (KSČM)

To je otázka, na kterou velice rád odpovídám. Ano – je to špatné rozhodnutí. V budoucnosti to může přinést pro naše město problémy a to nejen vznikem černých skládek, ale zejména z jejich likvidací. Snížení četnosti vývozu komunálního odpadu může být a bude také problém. Pouze zastupitelé za KSČM byli proti zvyšování poplatku za odpad. Zdražení o 156 Kč je neadekvátní k poměru k inflaci od posledního zvýšení. Čistota města, to je obrázek i kulturnosti obyvatel. Velice mě mrzí pohled na mnohdy přeplněné kontejnery, ale především na nepořádek kolem nich. Poděkování patří technickým službám, které reagují na nepořádek u kontejnerů. Někteří nezodpovědní občané místo aby nepotřebné věci odvezli do sběrného dvora - tyto složí u kontejnerů na separovaný či komunální odpad. V tomto by měla hrát velkou roli zodpovědnost občanů v případě zjištění původce této činnosti a samozřejmě role i městské policie a členů komisí místní části.

Yvona Kubjátová (ČSSD)

Na posledním zasedání Zastupitelstva města Olomouce bylo rozhodnuto o ukončení tzv. sběrových sobot ve městě Olomouci.  Bylo předloženo zdůvodnění, že tato aktivita je velmi drahá. Nicméně vedení města dalo příslib, po dlouhé a plodné diskusi, že „nějaké sběrové soboty“ do Olomouce vrátí.  Podle statistik svozu v rámci sběrových sobot klesá každoročně množství odvezených odpadů. V roce 2015 to bylo téměř 309 tun a v roce 2019 „jen“ 247 tun.  Náklady na sběrové soboty stály město Olomouc cca  přes 2 miliony Kč. Bylo tedy doporučeno, že lze tyto sběrové soboty zaplatit v rámci finančních prostředků alokovaných do každé KMČ.  Otázkou je, když KMČ bude platit z toho mála, co má, ještě sběrové soboty, kolik zůstane na další aktivity a investice v rámci dané KMČ.  Osobně si myslím, že sběrové soboty by mělo zaplatit a koordinovat město Olomouc, i když jen třeba 1x za rok. Pokud by se vyskytla potřeba nějakou sobotu v určitém území přidat, pak bych toto nechala na KMČ, které znají dokonale své území a potřeby obyvatel zde žijících. Osobně si nemyslím, že by mezi zrušením, či snížením počtu sběrových sobot a vznikem „černých skládek“ byla přímá úměra. Lidé jsou různí, ti, kteří se chovají tak, že jsou zhnilí zavést své věci do sběrných dvorů je patrně nezavezou ani do přistavených kontejnerů a tento svůj odporný odpad odhodí jinde. Vše je v lidech, v jejich odpovědnosti a myšlení. Bohužel, i takoví mezi námi jsou a myslím, že by jsme se sami mnohdy divili, kteří to jsou…. Možná nenápadní, slušní oblíbení lidé….? Bohužel ale nevzdělaní…. Je mi líto, jak si lidé sami ničí to, kde žijí a jaký vzduch dýchají i jejich děti.

Radek Liška (hnutí spOLečně)

Sběrné soboty považuji za určitý anachronismus, který má své kořeny hluboko v historii, a především v našich myslích. V současné době, kdy má město Olomouc dva sběrné dvory, které jsou otevřené sedm dnů v týdnu, se tak jedná o nejdražší způsob likvidace odpadů s neustále se snižujícím množstvím takto svezeného odpadu. V situaci, kdy městská kasa zeje prázdnotou, se mi jeví jejich zrušení jako ukázkový příklad toho, že to politici s úsporami, o nichž doposud vesměs jen mluvili, ale konali jen minimálně a velmi neochotně, myslí opravdu vážně.

Sběrných sobot jsem se pravidelně účastnil a mohu z vlastní zkušenosti říci, že min. 90% občanů a i odpadu, který tam byl vyvážen, by titíž lidé (včetně mě) dokázali bez problémů odvézt vlastním automobilem do sběrného dvora. Je to jakýsi luxus, na který jsme si prostě zvykli a který bereme po nějakém čase jako samozřejmost. Spíše se nabízí otázka, jestli nedokážeme těch cca 2,5 mil., které tato akce stojí, investovat do něčeho smysluplnějšího, nebo ještě lépe, v situaci, v jaké je městská pokladna, je prostě ušetřit?

Zbývá jen malý zlomek lidí (myslím, že to bude v řádu jednotek procent), kteří nemají možnost, a to především objemnější kusy odpadu, do sběrného dvora odvézt. Týká se to asi zejména seniorů. Nicméně i na tyto jedince by bylo dobré myslet a nabídnout jim pomoc, např. v podobě jednorázového svozu popelářským vozem, nákladním vozem Technických služeb apod. - klidně za nějakou symbolickou úhradu.

Pavel Grasse (ProOlomouc)

 Po řadu let byly v Olomouci tradicí sběrové soboty odpadu, který se nevejde do popelnic. Pro letošní rok koalice částku na celoplošné sběrové soboty ve výši 2,268 mil. z rozpočtu "škrtla". Mnohé komise místních částí s tím nesouhlasily, a tak koalice vymyslela, že by si to komise mohli zaplatit ze svých peněz původně určených na estetizaci a opravy chodníků.

Pravidelné přistavování kontejnerů na obvyklých 40 stanovištích je podle ProOlomouc základní a velmi užitečnou službou občanům. Má to výchovný rozměr. Předchází se vzniku černých skládek, umožňuje se zbavit ledniček, gaučů či bioodpadu i těm občanům města, kteří nemají auto, aby je odvezli do sběrného dvora, a je prevencí před odkládáním objemných odpadků u kontejnerů.

Základní otázkou je - máme na to? V rozpočtu města najdeme řadu výdajů, které by ProOlomouc určitě raději dala ve prospěch sběrových sobot. Například 4 mil. ročně platíme na soukromé televize, 9 mil. na propagace u hokejového klubu, mnohamilionový nárůst výdajů je na festivaly a zábavu organizovanou městem. Takže na to máme. Určitě není systémový nápad přesunout tyto náklady z hromádky likvidace odpadů na hromádku estetizace a chodníků komisí městských částí. Jde totiž o ty samé peníze, jen se zvýší administrativa. 

V Hradci Králové přistavují kontejnery 2x ročně na 90 stanovištích, v Liberci 2x na 120 stanovištích, v Č. Budějovicích 1x na 22 stanovištích a ve Zlíně 6x na cca 50 stanovištích. Všude tam platí občané menší poplatky za odpad než u nás. ProOlomouc si přeje, aby rada města zvážila dobře všechna pro i proti a sběrové soboty centrálně nerušila.

Michal Giacintov (KDU-ČSL)

Sběrné soboty naše rodina v minulosti hojně využívala a zřejmě se nám podařilo vyčistit dům od všech nánosů času. Proto jsem v posledních letech už nikdy žádnou sběrovou sobotu nenavštívil a nemám tedy vůbec představu, zda byly využívány tak, jako tomu bylo v časech, které vzpomínám. Pokud se nám dnes doma vyskytne něco objemnějšího, nebo něco takového, co do popelnice nepatří, využijeme sběrového dvora, který je otevřen skoro každý den a bez poplatku. Myslím, že je využívaný velice intenzivně, neboť skoro pokaždé tam čekám na odbavení.

Jsou však i tací,  kterým by sběrové soboty nepomohly i kdyby byly každou sobotu. U nás v ulici si někdo přes noc doslova "vystěhoval byt" k popelnicím, asi v dojmu, že jeho staré krámy za něj někdo uklidí a vyveze. Sběrový dvůr je v Neředíně... je to tak daleko?

Josef Suchánek (Piráti a Starostové)

ZK Piráti a Starostové rozhodnutí rady města o zrušení sběrových sobot rozhodně nevítá a na prosincovém zastupitelstvu je také připomínkoval.

Z pohledu občana jde o zhoršení služby / části služby, které může mít a pravděpodobně také bude mít negativní dopad na čistotu města, estetiku veřejného prostoru a způsobní možná vznik nových černých skládek v okrajových částech města a v jeho okolí.

Ekonomický aspekt sběrových sobot, coby zdůvodnění jejich zrušení, může být reálně poněkud diskutabilní. Pokud začnou neukáznění občané ve větší míře, než je dnes, zaskládávat kontejnerová stanoviště objemným odpadem, který by jinak končil v kontejnerech sběrové soboty – opravdu dojde k reálné úspoře města na této službě? Technické služby pak budou takto „gerilově vyhozený“ odpad svážet zadarmo? A likvidace případných nově vzniklých skládek v okolí města bude prováděna také zadarmo? Budou pak politici zodpovědní za dnešní nesystémové rozhodnutí ve prospěch „úspory“ ochotni v budoucnu propočítat (nechat propočítat) náklady, které takto vzniknou a objektivně je posoudit a zveřejnit? Osobně bych na to nesázel. 

Oficiální čísla města hovoří o finančních nákladech sběrových sobot ve výši 2.286.000 Kč. Za posledních 5 let každý rok shodně. Jistě by to chtělo vidět rozpad tohoto nákladu do položek, nicméně člověk nemusí být přímo ekonomem, aby považoval shodný náklad podobné služby v průběhu pěti let za poněkud nečekaný. Nebylo možné se zamyslet nad úsporou některé položky, ze kterých se skládá celková nákladová částka služby, namísto rušení služby jako takové. Domnívám se, že by to možné být mělo, chtělo by to ale ze strany politického vedení města otevřenější komunikaci, pokus o smysluplnější přístup k problému a manažerský pohled na věc. Zde tedy chybí. Stejně jako chybí v dalších bodech, projednaných na prosincovém zastupitelstvu. Bohužel v neprospěch města a jeho občanů.

Jan Holpuch (ODS)

Na dotaz redakce neodpověděl. 

Martin Jirotka (SPD a SPOZ)

Na dotaz redakce neodpověděl.

 

Ohodnoť článek

Celkem hlasovalo0 čtenářů

Foto Blanka Martinovská

Štítky politická korida, sběr, odpad, sobota, sběrové soboty

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.