středa 23. září 2020 Berta

POLITICKÁ KORIDA: V jakém stavu je životní prostředí v Olomouckém kraji a co pro něj můžeme udělat? Zeptali jsme se kandidátů do voleb

Říjnové krajské volby se blíží a redakce Olomoucké Drbny se proto zeptala deseti zástupců politických stran a hnutí na tři otázky ohledně environmentální politiky v kraji. První z nich se týká stavu životního prostředí v kraji a problémů, které by se, dle názorů kandidátů, měli řešit.

Otázka redakce položená kandidátůmJak velkou prioritou bude pro vaše politické hnutí/politickou stranu environmentální politika? Máte už konkrétní kroky, které chcete navrhnout a mají přispět ke zlepšení?

Odpovědi jsou seřazeny dle doručení do redakce, ať už písemnou či ústní formou. (pozn. red.)Marian Jurečka (KDU-ČSL), ve volbách v koalici Spojenci (TOP 09, Strana Zelených, KDU-ČSL, ProOlomouc)

V našem kraji patří environmentální politika mezi top tři priority. Musím říct, že za poslední čtyři roky vedení kraje ukazuje, že životní prostředí pro ně není vůbec žádnou prioritou. Zmíním dvě oblasti, například to, že vedení kraje ve složení ANO, ČSSD a ODS podpořilo další zábor zemědělské půdy, té nejlepší kterou v republice máme. V lokalitě Hněvotín se 44 hektarů půdy má změnit na další průmyslovou zónu. To opravdu nechápu, v situaci, kdy je tu spoustu nevyužitých brownfieldů a ostatních ploch, včetně průmyslových zón, které nejsou plně obsazeny. Dalším problémem je obrovský úbytek stromů a alejí kolem silnic, které ve většině případů jsou v majetku Olomouckého kraje. Kraj v tomto patří k nejhorším krajům v republice. Oproti krajům, jako například Liberecký, kde naopak stromy a aleje u silnic narůstají, Olomoucký kraj jde přesně opačnou cestou. Takže pro nás, pro Spojence, je životního prostředí, zadržení vody v krajině, pestrost krajiny, obnovy alejí kolem cest nebo otázka protipovodňových opatření, velmi důležité. Obnovu alejí kolem silnic můžeme realizovat například podporou obcí, které můžou výsadbu na svých katastrech nebo kolem polních cest uskutečnit. Chceme také podpořit pozemkové úpravy v našem kraji, abychom byli schopni dělat taková opatření, která budou obce chránit nejen před povodněmi, ale právě i při zadržování vody v půdě formou mokřadů, retenčních nádrží a rybníků. Také chceme dát důraz na ekologizaci veřejné dopravy, aby autobusy veřejné dopravy nebo železniční motorová vozidla, které objednává kraj, využívali ekologičtější pohony.
 

Zuzana Majerová Zahradníková (Trikolóra)

Životní prostředí se týká všech lidí. Není ani pravé, ani levé, je jen dobré nebo špatné. Každý z nás potřebuje čistý vzduch, vodu a nezávadné potraviny. V ochraně přírody budeme respektovat veřejný zájem, o kterém budou rozhodovat zejména nositelé konkrétní odpovědnosti. Nikým nevolené spolky a neziskové organizace omezíme ve správních řízeních. Budeme prosazovat spolupráci s praktickými zemědělci a lesníky. Budeme podporovat opatření, která povedou k udržení vody v krajině, v půdě i v lesích. Za tím účelem budeme podporovat obnovení historických vodních děl, případně výstavbu nových a souběžně i malých vodních děl, rybníků, mokřadů a poldrů. Budeme usilovat o rychlé dokončení plánovaných protipovodňových opatření v kraji. V oblasti komunálních odpadů budeme podporovat jejich ekologické zpracování, především recyklaci, případně racionální energetické využití.
 

Pavel Jelínek (SPD)

Environmentální politika má v našem volebním programu dva samostatné body. To samo hovoří o významu, který této oblasti věnujeme. V programu hovoříme o podpoře zadržování vody v krajině a o obnově lesních porostů po kůrovcové kalamitě. Máme připraveny konkrétní body a pouze volič rozhodne, jestli nám je umožní prosadit. 

Ludvík Šulda (KSČM)

V politice KSČM hraje environmentální politika velkou roli. Již na začátku tisíciletí schválil sjezd KSČM tzv. Rudozelený manifest, který politiku KSČM v této oblasti určitým způsobem vede a strana se jím ve své politice řídí. I v Olomouckém kraji se snažíme, aby environmentální politika hrála jednu z hlavních rolí, neboť pro společnost a životní prostředí je důležité zachovat soulad. Mimo jiné prosazujeme ochranu zemědělského půdního fondu a jeho využití ve prospěch zemědělské výroby či výstavbu čistíren odpadních vod s cílem revitalizace vodních toků a vodních ploch. Stejně tak je pro nás důležité prosazovat fungování a rozvoj zemědělské výroby na území Olomouckého kraje s cílem navýšení soběstačnosti zásobování kvalitními potravinami a současně podporovat výrobu i odbyt regionálních potravinářských produktů. Chceme také podporovat zásadními opatřeními ve spolupráci s hospodářskými subjekty snižovaní zamoření ovzduší kraje škodlivými emisemi, především se zaměříme na průmyslová centra Olomoucka, Prostějovska a Přerovska. Z našeho pohledu je v této otázce podstatná i podpora integrovaného přístupu v nakládání s komunálními odpady na území kraje včetně energetického využití zbytkového komunálního odpadu. Je důležité nejen předcházet vzniku odpadů ale i maximální primární třídění odpadů za účelem recyklace.
 

Dalibor Horák (ODS)

Problematika životního prostředí patří spolu s otázkami zdravotnictví, dopravy a vzdělávání k prioritám volebního programu Občanské demokratické strany pro podzimní volby do Zastupitelstva Olomouckého kraje. Máme v plánu například vyhlášení nového dotačního programu pro města, obce a další subjekty k obnově starých vodních děl (náhonů, jezů aj.) ke zlepšení zadržení vody v krajině a jejímu energetickému využití. Podpoříme také vlastníky lesů při realizaci opatření proti přívalovým povodním a zadržení vody v krajině.  Co se týče krajského nemovitého majetku, připravíme projekty ekologizace krajských škol a dalších budov na úroveň modrozelené infrastruktury a moderního energetického hospodářství.
 

Martin Šmída (Piráti), ve volbách v koalici s hnutím Starostové

Péče o životní prostředí je pro budoucnost našeho kraje zásadní. Ostatně i v našem koaličním programu je to bod č. 1. Krom inteligentního hospodaření s vodou, potažmo půdou a krajinou, se nebojíme mluvit ani o odpadovém hospodářství. Chceme rozkrýt podivnou akciovku Servisní společnost odpady Olomouckého kraje a vypracovat nový plán odpadového hospodářství s důrazem na třídění a recyklaci. Chceme sdílet příklady dobré praxe i mezi obcemi. Rovněž podporujeme, aby lidé, kteří mají méně směsného odpadu a poctivě třídí, platili méně na odpadových poplatcích.
 

Ladislav Okleštěk (ANO 2011)

Životní prostředí pro nás bylo a je prioritní oblastí. Například sucho. V posledních měsících to je velké téma v médiích, ale na olomouckém hejtmanství jsme vodu začali řešit už před rokem a půl, kdy jsme zadali zpracování velké vodní strategie Olomouckého kraje. Ta je komplexně zaměřená na sucho, povodně, udržení vody v krajině atd. Na dokumentu pracovali a pracují odborníci z různých oborů. Na jaře vznikla také krajská pracovní skupina, která se suchem i povodněmi zabývá ve vztahu ke konkrétním krokům. První výstupy už jsou. Právě začíná běžet komunikační osvětová kampaň a v plánu jsou například nové dotační programy v environmentální oblasti, které pomohou s realizací potřebných opatření.
 

Bohuslav Coufal (Soukromníci), ve volbách v koalici s ODA

Jsem rád, že můžeme konstatovat fakt, že v environmentálních záležitostech je na tom naše země velmi dobře. Díky úsilí našich občanů patříme mezi lépe hodnocené země v rámci Evropy a určitě je dobré připomenout, že Evropa je nejmenší znečišťovatel životního prostředí na zemi vůbec. Za velmi nadějné považuji to, že otázky naší budoucnosti, mezi nimiž je životní prostředí ve všech ohledech to nejdůležitější, co máme, jsou vlastní právě mladým lidem. Je to záruka dobrého vývoje do budoucnosti. Základní princip, kterým se naše jednání, ať už se jedná o jednotlivce, firmy, politiky nebo úředníky, musí řídit, je pečlivé zvažování velikosti ekologické stopy našich rozhodnutí. Pokud se tímto principem budeme opravdu na všech úrovních řídit, tak nemusíme mít obavu o naše životní prostředí, o naši budoucnost.
 

Dušan Tejkal (Moravané)

Environmentální politika je pro nás jednou z priorit. Konkrétní kroky prozatím nemáme. Dle mého názoru se v rámci tohoto tématu musí najít koncensus napříč celým zastupitelstvem. 


 

Jiří Zemánek (ČSSD), ve volbách v koalici Patrioti

Je to samozřejmě jedna z priorit naší koalice. Prioritních programových bodů je několik. Jednak boj proti suchu, důraz na odpovědné hospodaření s vodou, rozumný přístup k přírodě a naslouchání lidem. Nástroji pro to jsou cílené investice, které zohlední požadavek na zadržování vody v místě a pomoc oblastem, které jsou nejvíce ohroženy nedostatkem pitné vody. Dalším nástrojem je výsadba a kultivace zeleně v krajině. Dalším programovým bodem je zemědělství, především péče o půdu jakožto naše dědictví po předcích. Je potřeba vytvořit podmínky pro aktivní zájmovou činnost – včelařství, myslivost, rybářství a další aktivity, které souvisejí s ochranou přírody a podpora regionálních produktů a jejich producentů. V té čistě environmentální oblasti je to důraz na připravované zákony například v likvidaci kalu z čistíren. Tedy podpora a zajištění dotačních titulů, které budou realizovat sušičky kalů.

Ohodnoť článek

Celkem hlasovalo0 čtenářů

Autoři | Foto pixabay.com

Štítky životní, prostředí, politika, volby

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.