úterý 7. prosince 2021 Ambrož

POLITICKÁ KORIDA: Jak dál s převodem bytů. Zeptali jsme se olomouckých zastupitelů

V dalším dílu Politické koridy předsedové politických klubů nebo jejich zástupci odpovídali na otázku: Jak chcete řešit situaci čtyř stovek nájemníků z Olomouce, kteří před 20 lety složili zálohy na byty, platili nájem a počítali s tím, že jim podle původních dohod budou byty nyní převedeny do osobního vlastnictví?


Odpovědi zastupitelů nejsou redakčně upraveny a jsou řazeny podle času doručení do redakce:


Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Chci ji vyřešit tak, aby byli maximálně spokojeni obyvatelé těchto bytů a aby metoda řešení byla v souladu se zákonem. Po více než roce, kdy tuto nešťastnou záležitost intenzivně řešíme, si teď přeju především to, abychom ji mohli uzavřít co nejdříve, protože jakékoliv další prodlužování nejistoty pro obyvatele bytů pro ně znamená stresující komplikace. Podstatné je uvědomit si, že jádro problému vzniklo před dvaceti lety, kdy došlo k procesnímu pochybení, za které nemohou ani nájemníci, ani současní představitelé města. Dnešní politické vedení města od začátku deklaruje, že chce lidem byty převést. Musíme přitom hledat právně čistý postup, aby ten převod nebyl v budoucnu zpochybnitelný. Iniciovali jsme proto jednání s ministerstvy i s nadnárodním znaleckým ústavem, konzultujeme vše s právníky, a hlavně jsme se chtěli opřít o verdikt soudu, zda ty dvacet let staré smlouvy platí. Jenže závazný verdikt soudu dosud nepřišel a my už nechceme čekání nájemníků bytů na převod prodlužovat. Našli jsme proto jinou variantu řešení, která by dle právníků a znalců měla být právně schůdná a přijatelná i pro nájemníky. Tu teď předložíme zastupitelstvu, a pokud zastupitelé náš návrh schválí, mohou jednání o převodu jednotlivých konkrétních bytů začít. Věřím, že to vše dobře dopadne!

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Tuto situaci řešíme intenzivně už dlouho dobu. Problém nespočívá v tom, že by město byty nechtělo převést, ale v právní nejistotě, která vznikla kdysi před dvaceti lety chybnými kroky našich předchůdců. My od počátku říkáme, že chceme byty nájemníkům převést za co nejlepších podmínek pro ně, ale chceme postupovat právně tak, aby to v budoucnu nemohl nikdo napadnout. Intenzivně jsme jednali na úrovni ministerstev, s právníky i s renomovaným znaleckým ústavem. Původně jsme chtěli vyčkat na rozhodnutí soudu, zda staré smlouvy platí či nikoliv. Ukázalo se, že takto čekat bychom mohli ještě několik let, což by neúměrně komplikovalo život lidem v oněch čtyřech stovkách bytů. Proto jsme po dalších poradách našli právně schůdné řešení, jak byty převést. Pokud náš návrh projde zastupitelstvem, kde sedí jak zástupci koalice, tak opozice, byty nájemníkům převedeme tak, že město od nich už žádnou úhradu chtít nebude. Družstva, která vznikla, aby se ony byty po krachu původních stavebních firem zachránily, ze zákona nesmí byty převést bezúplatně, nicméně i ona budou chtít jen zlomek obvyklé ceny. Myslím, že to je férové a rozumné řešení. Náš postup teď sledují i z jiných měst, kde mají stejný problém a čekají, zda se ho u nás podaří vyřešit.

Jiří Zima (KSČM)

To je dobrá otázka, ale v současné době na ní není jednoduchá odpověď i ve vztahu k právním aspektům v dané věci. Jedno je jasné, jedná se o 400 bytů a nájemníci čekají na převod do osobního vlastnictví. Domnívám se však, že Statutární město Olomouc /SMOl/ tyto smlouvy uzavíral s poukazem na tehdejší náhled na realizaci veřejného zájmu při výstavbě bytů, ale za současného porušení tehdy platných předpisů. Tudíž jsem přesvědčený, že tyto smlouvy jsou neplatné a místně a věcně příslušný soud ve věci asi takto i rozhodne, ale bylo by dobré počkat na rozsudek soudu. Jak z této šlamastiky ven? Přeji si, aby věc byla narovnána, byty předány nájemníkům, ale musí se stanovit pravidla, která budou právně nenapadnutelná. Aby nedošlo k účelovému zvýhodnění jedné skupiny obyvatel Olomouce. Proto je nezbytné věnovat velkou pozornost zamyšlené odchylce od ceny obvyklé a především jejímu zdůvodnění. Jako zastupitel SMOl musím brát na zřetel skutečnost, že rozhoduji o převodu nemovitého majetku za cenu nižší než je v místě obvyklá a že je zde riziko i případného trestního postihu za porušení příslušných ustanovení zákona o obcích.

Viktor Tichák (Piráti a Starostové)

Zastupitelský klub Pirátů a Starostů situaci dlouhodobě sleduje. Pečlivě shromažďujeme a vyhodnocujeme veškeré informace, právní názory i závěry analýz, aniž bychom dělali ukvapené závěry. I přes politický rozměr se totiž především jedná o specifický právní problém, který nemá jednoduché řešení. V situaci kolem družstev se dá velmi těžko orientovat, ať už z pohledu zastupitelů, nájemníků, veřejnosti nebo poptaných advokátů. Jsme rádi, že město konečně naplnilo svůj komunikační dluh vůči veřejnosti zřízením stránky https://olomouc.eu/druzstva. I když jsou smlouvy s největší pravděpodobností neplatné, podporujeme řešení, které se maximálně blíží duchu původních smluv v rámci zákonnosti. Na druhou stranu musíme zohlednit i povinnost města nakládat se svým majetkem s péčí řádného hospodáře i trestněprávní důsledky z toho vyplývající. V této souvislosti je třeba mít na paměti, že na opravy a správu předmětných nemovitostí šly v minulosti desítky milionů z kapes daňových poplatníků. Nájemníci, kteří mají na smlouvách jako smluvní stranu ještě společnosti MERA nebo MNG zažili to, co spousta jiných občanů hlavně v 90. letech. Totiž, že svěřili své peníze firmám, které zkrachovaly. Jen v Olomouci si majitelé bytů v tzv. Ušáku zažili své, když si svůj byt, stavěný firmou Mera, museli koupit de facto dvakrát. Pohled na webové stránky tehdejších developerů,kteří prezentují výstavbu bytů na Topolové nebo Jižní jako svůj úspěšný projekt, je z našeho pohledu vrcholem cynismu: https://www.urban-developers.com/cs/portfolio/aktualni Hledat v této situaci nejférovější řešení je téměř nemožné. Pro náš zastupitelský klub je důležité najít takové řešení, které povede k právní jistotě všech zúčastněných stran a nepřinese vleklé soudní spory. Věříme, že se ještě do pondělního zastupitelstva podaří vyjasnit všechny formální pochybnosti o navržených usneseních. To bude také podmínka pro náš zastupitelský klub, aby návrhy podpořil. Na základě analýz došel náš zastupitelský klub k několika variantním řešením, na která se budeme na pondělním zastupitelstvu ptát. V případě nevyjasnění všech pochybností budeme trvat na stažení materiálu nebo přijdeme s alternativním návrhem usnesení. Pevně věříme a doufáme, že pondělní zastupitelstvo se povede v kultivovaném a konstruktivním duchu.

Otakar Bačák (spOlečně)

Vzhledem k tomu, že přistupujeme k původně uzavřeným smlouvám jako neplatným, považujeme za vhodné řešení takové, že na základně odborného finančního posouzení budou zohledněny všechny faktory hodnoty majetku vlastněného všemi občany našeho města a plateb či hodnot, které byly v průběhu nájemní doby uhrazeny či byly ve prospěch tohoto projektu přijaty. Máme za to, že zpracovaná cenová studie, zveřejněná na  webu města ke každé bytové jednotce, je spravedlivým řešením, aby se necítila ani jedna ze stran poškozena. Na základě ní by byly byty nabídnuty jejich stávajícím nájemcům. Rovněž jsme přesvědčeni, že toto řešení plně chrání budoucí vlastníky před zpochybněním jejich vlastnictví a proto hodláme za naše hnutí toto navržené řešení podpořit. 

Martin Major (ODS)

Společně hledáme právní cestu, jak dodržet závazky uzavřené před dvaceti lety. Udělali jsme v posledním roce maximum proto, aby se našlo správné, spravedlivé a přitom právně čisté řešení, byť se nemůžeme opřít o verdikt soudu, na nějž bychom nejspíš museli čekat další roky. Věříme, že na nejbližším jednání zastupitelstva se vše vyjasní a nebudou do budoucna žádné pochybnosti.


Pavel Grasse (ProOlomouc), Yvona Kubjatová (ČSSD) a Martin Jirotka (SPD a SPOZ) na otázku redakce neodpověděli.

Olomouc chce převést stovky bytů za nízký doplatek. Advokát podá žaloby

Olomoucká radnice se po analýzách a konzultacích rozhodla převést zhruba čtyři stovky družstevních bytů na nájemníky za doplatek, který bude zlomkem jejich obvyklé ceny. Advokát nájemníků s tím však nesouhlasí a oznámil, že začne podávat žaloby....

Hodnocení článku je 20 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Anna Skopalová

Štítky politická korida, byty, převod, město, Olomouc

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.