pondělí 9. prosince 2019 Vratislav

POLITICKÁ KORIDA: Co si olomoučtí zastupitelé představují pod pojmem chytré město?

Po delší době, kdy jsme nechali rubriku Politická korida "u ledu", se k ní zase vracíme. Tentokrát jsme se zeptali zastupitelů, co si představují pod pojmem "chytré město", samozřejmě ve spojitosti s Olomoucí. Otázka byla položena zastupiteli každého politického klubu, tady jsou jejich odpovědi.

Otázka redakce

Co si představujete pod pojmem chytré město (smart city) – jaké chytré služby by, podle vás, mělo nabídnout občanům?​

Aleš Jakubec (TOP 09)

Koncept Smart City čili „chytrých“ měst považuji za marketingovou značku, pod níž se skrývá řada činností, které města, a samozřejmě i Olomouc, běžně vykonávají. Hlavní snahou je tyto aktivity dále rozvíjet a zvýšit efektivitu fungování města za použití moderních technologií. „Chytrá“ tak může být komunikace s lidmi, životní prostředí, ekonomika atd.

Olomouc samozřejmě vnímá současné vývojové trendy a zavádí je do koncepcí a záměrů. Například v oblasti dopravy nyní připravujeme projekt "Systém řízení a regulace dopravy v Olomouci". Dále pak pilotní projekt monitoringu obsazenosti parkovacích míst na Sv. Kopečku, včetně poskytování informací o aktuálních kapacitách. Do několika měsíců bude možné platit parkovné pomocí sms, podobně jako za lístek v MHD. Dalším příkladem může být naše spolupráce se společností Rekola, s níž pracujeme na rozšiřování bikesheringu. Smart mobilita je i jedním z hlavní témat aktuálně pořizovaného Plánu udržitelné městské mobility Olomouc, což bude strategický dokument určující směr vývoje dopravy v Olomouci na dalších 15-20 let.

Takto bych mohl pokračovat dále v pozitivním hodnocení konceptu Smart City. Vidím zde však i negativní stránky v podobě tzv. „velkého bratra“, kde vnímám, že kontrola občana může narůst do nepředstavitelně nepříjemných rozměrů. Daní za pohodlí tak na druhé straně může být ztráta našeho soukromí. V této souvislosti si dovolím pro ilustraci připomenout např. na okolnost, kdy před pár lety chtěl jeden ministr ČR  pro osobní identifikaci implantovat pod kůži všem občanům čip.

Pavel Grasse (ProOlomouc)

Obecnější otázku si lze jen těžko představit. Wikipedie říká, že jde primárně o využívání digitální, informační a komunikační technologie pro zvýšení kvality života. Různá města mají různé programy zaměřené povětšině na optimalizaci dopadů života na životní prostředí, na šetření zdrojů, nebo na zjednodušení života svým obyvatelům. Vždy jde ale o obousměrnou komunikaci mezi poskytovatelem nebo producentem, a uživatelem.

Jako poslední oblast ve výčtu uvádí wikipedie chytrou vládu. Tou to ale podle mě ve skutečnosti začíná. Aby chytrá radnice zjistila, ve kterých oblastech života použití moderních informačních technologií přinese městu největší benefit s ohledem na strategické priority, musí s příjemci a uživateli především komunikovat. Proto v některých městech radnice experimentují například s mentálními mapami (Brno, Šumperk a další). V Olomouci je průkopníkem pocitových map Univerzita Palackého. Je to jeden z prostředků participativního p lánování města. Podle mého názoru je právě participativní plánování města ve všech jeho oblastech cestou ke zvýšení nejen efektivnosti jeho správy, ale i cestou k efektivnějšímu příjmu (zužitkování) naplánovaných operací / akcí / produktů - jak chcete.

Jako člen komise městské části si dovedu představit mnohem širší a kreativnější zapojení spoluobčanů do efektivního rozvoje svého okolí, pokud by komise mohly více využívat možnosti informačních technologií a cíleného toku informací nejen z radnice, ale i od místních podnikatelů a městských organizací , ať už v dopravě nebo péči o životní prostředí, nebo pro zintenzivnění společenského života a cestovního ruchu. V jednotlivostech je potom jistě prostor např. pro zavedení aplikací informujících on-line o volných ka pacitách parkovacích míst na území města, nebo možnost zakoupit smskou nejen základní jízdenku MHD, ale i tu zlevněnou, nebo zaplatit parkovné. V Dubrovníku například umístili ve městě lavečky se solárními panely, kde si může návštěvník nabít mobil nebo tablet, a také plánují pokrýt celé město WiFi sítí pro snadnější využívání smart aplikací. Prostě v konceptu smart city lidská kreativita nemá žádné hranice.
 

Matouš Pelikán (KDU-ČSL)

Pod pojmem "smart cities" si představuji zapojení organizačních a technologických nástrojů 21. stolení ke zlepšení komunikace s městem (úřady, samosprávou, ..), oživení veřejného prostoru a zvýšení kvality a atraktivity života obyvatel města s cíem dosáhnout digitální, otevřené a kooperativní prostředí města, které je zdravé, čisté, bezpečné a pro občany ekonomicky zajímavé. .

Pomocí zapojení moderních technologií se otevírají možnosti zkvalitnění informovanosti občanů, jakož i služeb poskytovaných ze strany města. V konkrétních případech města Olomouce se připravuje usnadnění placení parkovného (pomocí SMS či aplikací chytrých telefonů) a vytvoření městské aplikace se všemi potřebnými informacemi na jednom místě. Mezi nástroje "smart cities" lze zařadit i inteligetně řízené křižovatky či realizované hlášení o volných parkovacích místech v případě na Sv. Kopečku. Nejčerstvější novinkou je spuštění aplikace pro hlášení podnětů samosprávě "chodimolomouci.cz". Veškerá výše popsaná opatření mají naši výraznou podporu.

Filip Žáček (ČSSD)

Smart city je samo osobě poměrně širokým pojmem postaveným na využívání moderních digitálních a komunikačních technologií ke zkvalitnění života, v našem případě v Olomouci. Stávající vedení města jde cestou zlepšování komunikace v linii město-občan v podobě vytváření nových komunikačních nástrojů (speciální portály informující o probíhajících investicích a opravách a s tím spojených omezeních apod.). Důležitou součástí je pro nás i zlepšování služeb občanům při řešení jejich životních situací v kontaktu s magistrátem, které na dobré úrovni nabízí městský portál, který se již dočkal řady ocenění. Zaměřujeme se také na zkvalitnění služeb obyvatelům i návštěvníkům města v městské hromadné a individuální dopravě, ať už jde o připravované SMS parkování nebo zavedení nových forem nákupu jízdenek v MHD. Rada města rovněž ustavila Komisi pro informační technologie, která se ve spolupráci s dalšími subjekty tématu průběžně věnuje.


Miroslav Skácel (KSČM)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 

Dominika Kovaříková (Občané pro Olomouc)

Na dotaz redakce nezareagovala.

 

 

 

 


 

Jan Holpuch (ODS)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 


 

Miroslav Žbánek (ANO 2011)

Na dotaz redakce nezareagoval.

 

 

 

 

 

Čtěte více:

 

Autoři

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.