středa 8. prosince 2021 Květoslava

Olomoucké krematorium zrušilo pohřeb s desítkami hostů. Důvod nechápou pozůstalí ani ministerstvo

Přibližně stovka smutečních hostů, rodina v obřadní síni olomouckého krematoria a tělo zesnulého připravené k obřadu a zpopelnění. I přesto se před Vánoci v olomouckém krematoriu stala věc dosud nevídaná – provozovatel krematoria smuteční obřad odmítl provést a pohřeb na místě zrušil.

Rodina zesnulého postupovala, co se zařizování pohřbu týče, standardním a běžným způsobem. Tři dny před pohřbem, 10. prosince, sjednala vše potřebné s pohřební službou Via Ultima ve Velké Bystřici. V kanceláři bylo objednáno vše – od parte, přes hudbu až po kytice a rakev pro zesnulého. Smuteční obřad se měl konat 13. prosince ve 13:20 v olomouckém krematoriu.

Otřesný průběh

Další vývoj událostí, které následovaly, popisuje rodina zesnulého ve své stížnosti adresované příslušným institucím. Přibližně ve 13:00 se rodina a smuteční hosté sešli před obřadní síní olomouckého krematoria. Podle jejich slov asi deset minut poté vyšla ze zázemí krematoria tamní pracovnice a chtěla mluvit s objednavatelkou, respektive vypravitelkou pohřbu, kterou byla dcera zesnulého. Ta však byla tou dobou na Slovensku a pohřbu se z osobních důvodů nemohla zúčastnit.

Nad tím, co se podle pozůstalých dělo poté, zůstává rozum stát. Pracovnice krematoria rodině stroze sdělila, že nepřítomnost objednavatelky bude problém a zavřela dveře. Po chvíli zástupkyni rodiny oznámila, že pohřeb není možné vykonat z důvodu nepřítomnosti objednavatelky pohřbu a své tvrzení podkládala zákonem o pohřebnictví, kde má být tato skutečnost zmíněna. Vše probíhalo za zavřenými dveřmi a ostatní pozůstalí byli až do 14:00 bez informací o tom, co se bude dít dál, a co se vlastně vůbec stalo.

Na místo se v průběhu dostavil také pan Oldřich Tuška, jednatel firmy Moravská pohřební společnost a provozovatel olomouckého krematoria, který má od města objekt pronajat. Ten slova pracovnice krematoria potvrdil a odmítl obřad vykonat.

Veškerá snaha o to, aby byl smuteční obřad uskutečněn, byla marná. Provozovatel krematoria stále neústupně trval na přítomnosti nahlášené objednavatelky a nabízené telefonické spojení s ní odmítal. „Provozovatel krematoria i obřadní pracovnice na mne útočili jako dva sršni, že už u soudu byli, že dostali i pokutu od finančního úřadu a že na svém rozhodnutí trvají, že zákon obřad a následné zpopelnění zesnulého neumožňuje bez přítomnosti objednavatelky,” uvádí ve své stížnosti zástupce rodiny.

Před třetí hodinou tedy pracovnice krematoria definitivně oznámila otřesené rodině zesnulého a čekajícím smutečním hostům před krematoriem, že obřad nebude uskutečněn a musejí odejít. Bylo jim tak znemožněno důstojně se rozloučit se zesnulým. Zcela nesmyslně pak jako důvod zrušení uvedla, že si to nepřeje dcera zesnulého.

Za 20 let první případ

V průběhu zmíněného incidentu se na místo dostavil také Alexander Mencl, majitel pohřební služby Via Ultima, u které byl pohřeb objednán. Ten k celé události uvádí: „Služeb olomouckého krematoria, které je jediným zařízením tohoto druhu v Olomouci, využíváme stejně jako všechny ostatní pohřební služby. Zmíněný incident vnímám jako hrubé pochybení provozovatele krematoria. Za 20 let praxe v oboru jsem se s ničím podobným nesetkal. Neumožnit rodině zesnulého poslední rozloučení s jejich blízkým nepovažuji jen za politováníhodné nebo nešťastné, ale za naprosto nepřijatelné, z morálního a etického hlediska neomluvitelné jednání. Může se stát, že se objednavatel pohřbu z jakéhokoliv důvodu obřadu nemůže zúčastnit. Nemůže to však být v žádném případě důvod k tomu, aby obřad nebyl proveden. V zákoně o pohřebnictví žádné takové ustanovení není a nikdy nebylo. Tuto skutečnost může potvrdit i Ministerstvo pro místní rozvoj, které je nejvyšším dozorovým orgánem v oboru pohřebnictví. Toto jednání provozovatele krematoria vážně poškodilo naše dobré jméno, především však způsobilo jen těžko představitelnou psychickou újmu rodině zesnulého. Zároveň se ostře ohrazuji proti jakýmkoliv snahám označit za viníka celé události naší pohřební službu,” vyjádřil se v e-mailu majitel pohřební služby Via Ultima Alexander Mencl.

Provozovatel se odvolává na provozní řád

Za účelem kompletních informací o celé události jsme kontaktovali také provozovatele krematoria Oldřicha Tušku. Na dotaz redakce, zda by mohl citovat zákon, kde je zakotveno, že bez přítomnosti objednavatele pohřbu či jeho ověřeného písemného souhlasu nesmí být pohřeb vykonán, odpověděl: „Jako provozovatel krematoria jsem se sám ocitl v situaci, která mi příliš variant k řešení nenabízela; jsem přitom přesvědčen, že problém mohl a měl být vyřešen na straně pohřební služby už při sjednávání obřadu.”  Dále uvedl, že ustanovení o přítomnosti vypravitele pohřbu nevyplývá výslovně ze zákona o pohřebnictví, ale je zakotveno v provozním řádu olomouckého krematoria, který je zákonem o pohřebnictví vyžadován.

Oldřich Tuška dále uvádí důvod, proč byla do provozního řádu zahrnuta nutnost přítomnosti vypravitele pohřbu: „Požadavek na přítomnost vypravitele při obřadu si vynutila praxe: na pohřbu totiž stále častěji docházelo k situacím, kdy se pozůstalí na podobě obřadu neshodli a vznikaly mezi nimi spory; sjednávající pohřební služba přitom často vysílá pouze řidiče, který nemá žádné informace ani instrukce ohledně okolností obřadu, ani ohledně toho, jak má pohřeb vypadat,” řekl Tuška. Provozní řád na internetu nikde není k dohledání, je však fyzicky přítomen v obřadní síni olomouckého krematoria.

Oldřich Tuška se nakonec při komunikaci s redakcí odvolává na svůj interní provozní řád, nicméně podle svědků na místě, rodiny zesnulého a Alexandera Mencla, majitele pohřební služby Via Ultima, který na místo přijel po vzniku problému, provozovatel krematoria sdělil, že nemůže být pohřeb uskutečněn s odkazem na zákon o pohřebnictví. Další skutečností, která rozporuje odvolání na provozní řád, je fakt, že krematoriem byla na místě vystavena faktura za zrušení pohřbu na 1150 korun s DPH. Na pokladním dokladu, který má redakce k dispozici, stojí, že “důvod zrušení byla nepřítomnost oficiálně nahlášené paní objednavatelky, bez které dle zákona o pohřebnictví nemůže být smuteční obřad zahájen.”

Alexander Mencl k tomu podotýká: „V provozním řádu olomouckého krematoria žádné takové ustanovení provozovatel neuvádí a dle mého názoru musí být provozní řád především v souladu s platnou legislativou," odpověděl na dodatečný dotaz redakce Mencl.

Řeší to ministerstvo i radnice

Redakce Olomoucké Drbny kontaktovala také Ministerstvo pro místní rozvoj coby orgán dozoru nad dodržováním povinností stanovených zákonem o pohřebnictví. Redakci odpověděl Vilém Frček z odboru komunikace MMR: „S případem jsme obeznámeni a tento podnět vypravitele pohřbu řešíme. Proto již také máme naplánovánu v olomouckém krematoriu kontrolu. V zákoně o pohřebnictví, ani v žádném jiném, není stanoveno, že na pohřbu musí být přítomen vypravitel pohřbu,” řekl Frček.

Město Olomouc coby pronajímatel objektu krematoria firmě Moravské pohřební službě, které je Oldřich Tuška jednatelem, čeká podle náměstka primátora Matouše Pelikána na šetření Ministerstva pro místní rozvoj. Poté k celé věci zaujme stanovisko.

Autoři | Foto Google Maps

Štítky krematorium, pohřeb, ministerstvo pro místní rozvoj, Město Olomouc

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.