neděle 15. prosince 2019 Radana

V prameništi Lesnická budou vodohospodáři nadále hledat vodu

V minulém roce byl v prameništi Lesnická realizován dvě stě metrů hluboký průzkumný vrt se záměrem použít jej pro zásobování města pitnou vodou.

Z důvodu vysokého obsahu sloučenin železa ale tato voda není bez úpravy použitelná a společnost Vodohospodářská zařízení Šumperk tak bude v nivě Moravy hledat dál. Úprava vody by byla velmi nákladná, nový průzkumný vrt vybudovaný za cca pět milionů korun bude zakonzervován, investice byla z velké části kryta dotací. Nové místo vytipují hydrogeologové. Příčinou vysoké koncentrace sloučenin železa je sopečná činnost v dávné historii země. Nový vrt má nahradit stávající vrty, které byly v prameništi Lesnická uvedeny do provozu v roce 1976.

Oproti rozhodnutí okresního úřadu ale pro vrty hluboké padesát metrů nebylo vyhlášeno druhé pásmo hygienické ochrany a postupně se začaly projevovat negativní důsledky zemědělské činnosti spočívající v kontaminaci a postupném zvyšování koncentrace dusičnanů až na hranici povolených limitů, což vedlo k ukončení odběru pitné vody z těchto vrtů a nahrazení vodou z  prameniště v Olšanech,“ odůvodnil investici do nového vrtu starosta Zábřeha a člen představenstva společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk František John.

Celý skupinový vodovod Zábřeh je totiž napojen také na zdroj v Olšanech, který zásobuje i Šumperk. „Díky skupinovému vodovodu je tak zajištěno zásobování obyvatel Zábřeha kvalitní pitnou vodou, nový vrt v prameništi Lesnická má posílit bezpečnost a soběstačnost celého systému. Poznatky o parametrech vody v hloubce dvě stě metrů jednoznačně ukázaly, jak krátkozraké bylo spoléhat se na zdroje ve větších hloubkách a neposkytnout dostatečnou ochranu vrtům v sedmdesátých letech. Musí to být pro všechny varováním,“ sdělil k záměru František John.

Doplnil, že podle hydrogeologů bude v nivě Moravy chráněné jako oblast přirozené akumulace podzemních vod kvalitní pitná voda v dostatečném množství, jen je třeba narazit na správnou zvodeň. Voda je totiž v jednotlivých čtvrtohorních štěrkopískových zvodních díky nepropustným jílovitým vrstvám vzájemně izolovaná. Voda ve větších hloubkách pochází až z pramenné oblasti Jeseníků.

Tisková zpráva

Štítky vodohospodáři, voda, vrt, prameniště, Lesnická

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.