pátek 6. prosince 2019 Mikuláš

Na seminářích se policisté naučí, jak dětem lépe vysvětlit dopravní výchovu

Tým silniční bezpečnosti proškolí preventisty Policie ČR a obecních policií, kteří se podílejí na dopravní výchově dětí. Připravené semináře, metodika a další výukové pomůcky mají poradit s tím, jak téma dopravy a bezpečnosti předat nejmladším účastníkům silničního provozu. Cyklus seminářů se koná v rámci populárního projektu Markétina dopravní výchova a probíhat bude do konce ledna příštího roku na celkem sedmi místech po celé ČR.

„Jedni z nejzranitelnějších účastníků silničního provozu jsou děti. Musí vědět, jak se chovat v dopravním prostoru, to znamená, jak správně přecházet přes přechod, jak bezpečně jezdit na kole, jak vystoupit z vozu nebo jak se chovat při čekání na autobus. Proto je dopravní výchova důležitá a je nutné věnovat se jí jak doma, tak ve škole. A právě tady se do role učitelů dostávají policejní preventisté, pro které jsme připravili sérii seminářů s cílem usnadnit jim práci s dětmi. Věřím, že školení a další materiály poradí s tím, jak děti při výuce zaujmout, tak aby je dopravní výchova skutečně bavila,“ říká Markéta Novotná, garant celého projektu. 

Na seminářích se účastníci seznámí s obsahem Metodiky pro preventisty PČR a strážníky OP. Část přednášky je věnována teoretickým znalostem z oblasti dopravní výchovy a jejího ukotvení v systému, dále základům vývojové psychologie dětí a pedagogickým disciplínám. Praktická část se zaměřuje na zážitkové workshopy, ve kterých se účastníci semináře seznámí s různými rolemi dětí (chodec, cyklista, spolucestující ve vozidle). K tomu pro žáky dostanou hry, plakáty, motivační básničky a říkadla a další výukové pomůcky.

„Ze statistik dopravní nehodovosti vyplývá, že je potřeba se chováním v okolí pozemních komunikací věnovat již od mateřské školy. Z celkového počtu všech úrazů dětí v Evropě dojde ke 40 procentům při dopravních nehodách,“ upozorňuje Stanislava Jakešová, dopravní expertka z Týmu silniční bezpečnosti. 

Vyhodnocení prvních devíti kalendářních měsíců letošního roku ukazuje oproti předcházejícímu roku nižší počet dopravních nehod zaviněných dětmi a nižší počet dětí, které při dopravních nehodách utrpěly zranění. Bohužel i přes příznivý trend za sledované období zemřelo jedno dítě kvůli nehodě způsobené při jízdě na kole. 

Období prázdnin, začátek školního roku, ale i věk dětí jsou specifické faktory ovlivňující chování nejzranitelnějších účastníků silničního provozu. Proto je zapotřebí se průběžně věnovat výuce dopravní výchovy s ukázkami správného chování na pozemních komunikacích. Děti se nejlépe učí nápodobou. „Ze zkušeností je zřejmé, že je nutná dlouholetá práce s dítětem, ke které jsou nezbytné pomůcky pro názornou výuku, a možnost vyzkoušet si jednotlivé situace na dopravním hřišti,“ dodává plk. Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení prevence Policejního prezidia Policie ČR. 

Tisková zpráva

Štítky Tým silniční bezpečnosti, policie

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.