neděle 23. ledna 2022 Zdeněk

Boční víceúčelová nádrž Skalička není definitivním rozhodnutím, tvrdí vedoucí Zbrašovských aragonitových jeskyní

Zásadní nedostatky má podle vedoucí správy Zbrašovských aragonitových jeskyní Barbory Šimečkové analýza, která posuzovala varianty plánovaného vodního díla Skalička na Hranicku. Multikriteriální rozbor situace vypracovaný několika vědeckými pracovišti podle Správy jeskyní České republiky neodpověděl na klíčové otázky. Ministerstvo životního prostředí tak poslalo na ministerstvo zemědělství a Povodí Moravy vyjádření, ve kterém odmítá varianty zaplavených nádrží a přiklání se k variantě suchého poldru.

Jaký možný vliv na Hranický kras očekává Správa jeskyní ČR v případě realizace boční víceúčelové nádrže Skalička? Souhlasíte s touto variantou?

Správa jeskyní ČR od počátku nesouhlasí s politicko-úřednickým záměrem změnit podobu protipovodňové ochrany Pobečví u Skaličky ze suchého poldru na trvale zatopenou nádrž. Lze jej hodnotit jako snahu zareagovat co možná nejviditelněji na aktuální téma klimatické změny, bohužel bez hlubších znalostí.

Kde by mohl vzniknout problém?

Trvale zatopená nádrž na první pohled vypadá jako přínosná, zadržuje přece vodu z povodní i v době sucha. V reálu však v plochém terénu vznikne ohromná obsypaná ohrada s utěsněnými hrázemi i dnem, což fatálně změní dosavadní průtok vody mocnými vrstvami štěrků pod viditelným korytem i v celé říční nivě. Ten reguluje hladinu studní v okolních vesnicích i vývěry teplické kyselky a celá struktura funguje jako ustálený komplexní systém, který trvalé zatížení zásadně naruší. Ve dně plánované zátopy jsou potvrzeny zkrasovělé vápence, na levém břehu hrozí svahový sesuv.

Preferovaná možnost z multikriteriální analýzy by se tedy budovat neměla?

Hydrogeologické poměry v dané lokalitě jsou velmi složité a situovat právě sem trvale zaplavenou přehradu je extrémně nevhodné. Zatopená nádrž navíc při povodni ani nepojme tak velký objem vody jako suchý poldr. S dalšími kolegy tohle opakujeme od počátku. Popsané problémy měla proto objasnit či vyvrátit hydrogeologická studie.  

Vědci dokončili analýzu vodního díla Skalička. Ministerstvo ke stavbě doporučí variantu boční víceúčelové nádrže

Podle odborné studie je nejlepším způsobem protipovodňové ochrany v okolí řeky Bečvy na Hranicku vybudování takzvané boční víceúčelové nádrže. Závěry podrobné analýzy nejvhodnější varianty pro vodní dílo Skalička prezentovali vědci představitelům...

Opírá se z vašeho pohledu analýza o dostatečný hydrogeologický průzkum oblasti nebo je potřeba tuto studii ještě vypracovat?

Hydrogeologická studie sice zřejmě splnila podmínky zadavatele, kterým je Povodní Moravy, na zásadní hydrogeologické problémy však neodpověděla. Některé její části byly vypracovány velmi pěkně a přinesly řadu dílčích poznatků, například vrtný průzkum, geofyzika, karotáž či průzkum antropogenních sedimentů, neuspokojivě byly však zpracovány hydrogeologické modely a monitoring podzemních vod, které mají pro posouzení stěžejní význam.

To je pro vás zřejmě jedním z hlavních rozporů.

Jako celek studie předložila neúplné, nedořešené a bohužel i nejednoznačně formulované závěry, což vedlo k pozdějším dezinterpretacím. Studie měla být podrobena odborné oponentuře, jak je zvykem, a teprve po odborném a formulačním dopracování převzata jako podklad pro výběr nejvhodnější varianty vodního díla. To se však nestalo a do multikriteriální analýzy vstoupila i s těmito zásadními nedostatky. Evidentně zvítězil tlak na termín daný usnesením vlády a na výsledek bez ohledu na objektivitu výstupu.

Vláda upřednostňuje u Hranic přehradu před poldrem. Může to ohrozit kras a minerální vody, varuje senátorka

Senátorka za Přerovsko Jitka Seitlová varuje, že při stavbě klíčového protipovodňového opatření u Hranic na Přerovsku vláda upřednostňuje stavbu přehrady před suchým poldrem, což může ohrozit minerální vody a Hranický kras. Ministerstvo...

Zbrašovské aragonitové jeskyně leží v malebném údolí řeky v lázních Teplicích nad Bečvou. Jde o jedinečný jeskynní systém evropského významu vzniklý současným působením atmosférických vod a teplých minerálních vod vystupujících z velkých hloubek ve vápencích. Unikátní výzdobu tvoří minerál aragonit, dále raftové stalagmity a kulovité sintrové povlaky připomínající koblihy. Nejnižší úrovně jeskyní jsou trvale zaplněny plynem oxidem uhličitým. Jsou nejteplejšími jeskyněmi v celé České republice s celoroční stálou teplotou 14,5 °C. Byly objeveny na přelomu let 1912/13 a pro veřejnost jsou zpřístupněny od roku 1926. Nedaleko jeskyní se nachází nejhlubší zatopená propast světa a nejhlubší propast ČR, „Hranická propast".
Zdroj: Správa jeskyní České republiky

Posoudila multikriteriální analýza dostatečně možná rizika?

Je zřejmé, že pro posouzení důsledků výstavby vodního díla Skalička jsou klíčovým argumentem hydrogeologické aspekty. Většina rizik, která vyplynula z výsledků studie, zůstala v multikriteriální analýze pouze konstatována, jejich důsledky podhodnoceny nebo vůbec nezvažovány. Závažná pochybení shledáváme také v metodice posouzení, neoslovení zástupců dotčených samospráv a také nerespektování mezinárodní legislativy v ochraně životního prostředí.

Podnikli jste jako organizace nějaké kroky, aby došlo k dopracování podkladů?

K výsledku multikriteriální analýzy bylo vydáno vyjádření za celý rezort životního prostředí, v němž jsou konkrétní nedostatky podrobně rozporovány. Kromě ministerstva životního prostředí se na něm podílely také Česká geologická služba, Správa jeskyní ČR a Agentura ochrany přírody a krajiny ČR. Vyjádření bylo 15.11.2021 předáno zástupcům ministerstva zemědělství a Povodí Moravy. Variantu trvale zaplavené boční nádrže nelze tedy až do vypořádání těchto připomínek považovat za finální pro další rozhodovací procesy a rozhodně ji nelze takto prezentovat veřejnosti.

Odborníci by se tedy měli na lokalitu ještě důsledněji zaměřit?

Ano, je nutné pracovat na dalším odborném průzkumu, zejména monitoringu podzemních vod, a řádném posouzení dopadů stavby ve všech aspektech. Neodmítáme protipovodňovou ochranu v podobě bočního suchého poldru, ale trvale zaplavenou nádrž v jakékoli podobě – průtočné nebo boční. Současně protestujeme proti zavádějícímu a neobjektivnímu způsobu, jakým se o tak závažné věci v současnosti rozhoduje a informuje.

Obce zkoumají varianty nádrže Skalička. Podklady jsou opravdu obsažné, míní starostka

Další etapa snah o vybudování rozsáhlého vodního díla Skalička na Hranicku je ve svých začátcích, starostové dotčených obcí se nyní seznamují s výsledky takzvané multikriteriální analýzy. Studii vypracovala přední akademická pracoviště, termíny...

Hodnocení článku je 90 %. Ohodnoť článek i Ty!

Autoři | Foto Povodí Moravy

Štítky Stavba, vodní nádrž, věda, analýza, Skalička, vodní dílo, Povodí Moravy, Bečva, Hranice

Komentáře

Pro přidání příspěvku se musíte nejdříve přihlásit / registrovat / přihlásit přes Facebook.

Přihlášení uživatele

Zapomenuté heslo

Na zadanou e-mailovou adresu bude zaslán e-mail s odkazem na změnu hesla.